Nguyễn, Quang Thông, Ngọc Dung Trần, Thanh Tâm Lê, Thanh Triều Huỳnh, và Văn Út Cưng Huỳnh. “HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG SINH DỤC DƯỚI Ở PHỤ NỮ CÓ CHỒNG TUỔI TỪ 18-49 TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 41 (Tháng Năm 15, 2023): 134-141. Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/767.