Huỳnh, Tiến Phát, Tuấn Đạt Trương, Trấn Phương Quách, Ngọc Thúy Vy Đào, Hoàng Mến Nguyễn, và Thị Thu Trâm Nguyễn. “KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỊA Y USNEA UNDULATA VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG VÀO BÀO CHẾ KEM CHỐNG NẮNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 378–386. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/729.