Bùi, Chung Thủy, Thị Tuyết Thu Hồ, Thị Ngọc Ánh Huỳnh, và Thị Thúy Lê. “KHẢO SÁT TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – NHI ĐÀ NẴNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 194-201. Truy cập Tháng Năm 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/711.