Trần, Thị Minh Nguyên, Thị Tuyết Thu Hồ, Thị Tuyết Ngô, Thị Ngọc Ánh Huỳnh, và Thị Thúy Lê. “KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ ANTI THYROGLOBULIN HUYẾT TƯƠNG TRONG THEO DÕI NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA CÓ PHẪU THUẬT KẾT HỢP ĐIỀU TRỊ I-131 TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 181–186. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/709.