Lê, Thị Trang, Thị Ngọc Hà Võ, và Thị Thúy Phạm. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI BỆNH SỐNG SÓT SAU ĐỘT QUỴ NÃO VÀ NHU CẦU GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 152–158. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/705.