Nguyễn, Thị Xuân Thủy, Thị Phương Thảo Đặng, Hương Ly Lê, Thanh Quang Nguyễn, Thị Huyền Trang Đặng, và Nguyễn Thanh Hằng Lê. “KHẢO SÁT PHÂN BỐ MẠNG LƯỚI BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 131–137. Truy cập Tháng Tư 18, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/702.