Ngô, Thị Nga, Thị Thương Nguyễn, Thị Bích Thùy Lê, Thanh Thảo Nguyễn, và Thị Hoàng Sa Hoàng. “KHẢO SÁT TÁC DỤNG LỢI TIỂU CỦA CAO CHIẾT TỪ LÁ BÌM BỊP (CLINACANTHUS NUTANS, HỌ ÔRÔ (ACANTHACEAE) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 114-121. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/700.