Nguyễn, Phục Hưng, Thị Vân Kiều Đặng, và Thị Mỹ Hương Võ. “PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRỰC TIẾP Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2019 – 2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 95-102. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/698.