Hoàng, Nguyễn Nhật Linh, Thị Thúy Nga Nguyễn, Trần Anh Vũ Nguyễn, Đăng Trung Trần, và Minh Huân Trần. “THỰC TRẠNG RÁC THẢI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 72–78. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/696.