Lê, Hoàng Minh Châu, Văn Hiếu Mai, Thị Diệu Nguyễn, và Thị Hoàng Trần. “YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH RẤT NON THÁNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 27-33. Truy cập Tháng Chín 23, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/690.