Võ, Hữu Hội, và Tấn Ngà Võ. “KHẢO SÁT RỐI LOẠN MIỄN DỊCH THỂ DỊCH Ở BỆNH NHI NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI KHOA NHI CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 24, 2023): 20-26. Truy cập Tháng Hai 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/688.