Lam, Buu Nguyet, Hoang Thuan Nguyen, Truong Tho Nguyen, Vinh Quang Nguyen, Huu Phuc Huynh, và Phuong Thao Nguyen. “VARIANTS OF THE CIRCLE OF WILLIS ON NON-CONTRAST MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 5 (Tháng Ba 30, 2023): 22-29. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/636.