Bùi, Chí Công, Hồng Ngân Trần, Minh Khoa Võ, và Thị Linh Tuyền Nguyễn. “BÀO CHẾ GEL RỬA MẶT TỪ KHỔ QUA (Momordica Charantia L) ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 107-112. Truy cập Tháng Chạp 6, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/626.