Trần, Việt Hoàng, Quang Huy Võ, Vũ Quỳnh Tạ, và Ngọc Lân Võ. “BÁO CÁO CA BỆNH: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI THỪA MANH TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 177–182. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/611.