Dương, Diệp Thiên Phú, Long Hiển Hồ, và Văn Năng Phạm. “CÁC DẠNG MẠCH MÁU CỦA ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỚM UNG THƯ ĐẠI TRÀNG PHẢI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 133–139. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/606.