Lê, Thanh Tùng, Văn Chinh Đỗ, và Văn Thủy Trần. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI VỚI TRANSFIX TECHNICH”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 129–133. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/605.