Nguyễn, Hữu Huy, Thị Thanh Ngân Đỗ, và Thị Thùy Trang Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG VẢY NẾN MỦ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 115–121. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/603.