Lê, Chí Nhân, Văn Phương Đinh, Thị Hồng Lê Trần, Thị Hoài Thanh Lương, và Thanh Trạng Nguyễn. “THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ Y ĐỨC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 87–94. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/599.