Châu, Hồng Hiếu, và Văn Bá Huỳnh. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA TIẾT BÃ Ở NGƯỜI LỚN BẰNG ITRACONAZOL PHỐI HỢP E-PSORA TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU CẦN THƠ NĂM 2021 – 2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 74-79. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/597.