Nguyễn, Thị Nguyên Thảo, Công Lý Trần, Thị Xuân Quỳnh Nguyễn, Hoài Phong Lê, Thị Bảo Duyên Nguyễn, và Nhật Tuấn Huỳnh. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP MẤT NƯỚC Ở TRẺ NHẬP VIỆN BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 57–64. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/595.