Đào, Quốc Toàn, Vũ Đằng Nguyễn, Hoàng Thuấn Nguyễn, Anh Quân Tô, Vương Nguyễn, và Hùng Quốc Trần. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 43–50. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/583.