Trần, Thị Thu Trang, Nguyên Xuân Lâm Dương, Đỗ Lâm Điền Nguyễn, và Thị Thu Hằng Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 1–7. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/577.