Nguyễn, Thị Trang, và Ngọc Thụy Huỳnh. “NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM TRONG TINH DẦU SẢ HOA HỒNG – CYMBOPOGON MARTINI (ROXB.) WILL. WATSON TRỒNG TẠI ĐẮK LẮK”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 60 (Tháng Sáu 29, 2023): 30-37. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/575.