Huỳnh, Lê Trọng Tường, Thanh Phong Phạm, Diệu Hiền Trần, và Hoàng Toàn Ngô. “GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 240–245. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/525.