Châu, Huệ Mẫn, Quỳnh Như Phan, Thanh Thảo Ngô, Thị Ngọc Hiền Phạm, Tường Oanh Nguyễn, Việt Hưng Phan, Đức Long Trần, và Công Lý Trần. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 86-93. Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/504.