Lê, Văn Khoa, Huỳnh Ái Uyên Nguyễn, Minh Thư Võ, Thị Thúy Diễm Nguyễn, Bảo Châu Nguyễn, và Thị Hoàng Dung Trịnh. “KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THIẾU VI CHẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 80-85. Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/503.