Bạch, Thái Dương, Thị Nỡ Trần, Tiến Đạt Nguyễn, Phúc Khang Nguyễn, Nhật Huy Dương, Anh Đào Huỳnh, Phước Hòa Nguyễn, Quang Hiếu Tạ, Kim Nguyên Lê, và Thị Như Lê Trần. “KHẢO SÁT HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ TÌNH HÌNH NHIỄM HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ DÀY− TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 37-44. Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/497.