Trần, Thị Tú Trinh, Đinh Minh Thư Lê, Phương Linh Trương, Tú Như Trần, Thị Thanh Trúc Nguyễn, Thái Dương Bạch, Phương Thảo Ngô, Kim Nguyên Lê, Hoàng Thùy Dung Nguyễn, và Thị Như Lê Trần. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỊ NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 29–37. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/496.