Lê, Hồ Bảo Châu, Văn Su Huỳnh, và Văn Minh Lê. “SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG SUY HÔ HẤP NẶNG CỦA THANG ĐIỂM QCSI VÀ CRB-65 TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 23-29. Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/495.