Nguyen, Long Quoc, và Tran Xuan Quyen Phan. “A CASE REPORT OF PLATELETS PHAGOCYTOSIS BY PERIPHERAL BLOOD MONOCYTES IN A PATIENT WITH SEPSIS”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 123–126. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/481.