Trương, Quang Phong, Thị Hồng Nhung Huỳnh, và Thanh Bình Nguyễn. “KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 7–14. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/442.