Bùi, Hoàng Mình Đức, Hoài Phúc Lê, Cúc Bùi, Minh Thuận Lê, Minh Triết Trần, và Hữu Tiến Cao. “TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 9–16. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/441.