Trịnh, Quốc Thịnh, Phục Hưng Nguyễn, Thoại Lâm Hà, Minh Khôi Huỳnh, Diệu Pháp Lê, Phi Yến Phùng, và Thị Mỹ Hương Võ. “ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 91–97. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/433.