Dương , Mỹ Linh, Quang Nghĩa Bùi, Ngọc Dung Trần, Thị Tâm Phạm, và Quỳnh Trang Trương. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 55 (Tháng Chạp 24, 2022): 102–108. Truy cập Tháng Sáu 17, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/387.