Nguyễn , Trung Hiếu, Văn Nguyên Trần, Huỳnh Tuấn Trần, Quang Trung Lê, Võ Tấn Phát Quách, Thanh Bình Lê, Thị Thủy Ngô, Thị Như Ý Phạm, Tiến Lộc Phan, và Thị Hằng Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ SINH THIẾT TUYẾN TIỀN LIỆT 12 MẪU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM QUA NGẢ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 55 (Tháng Chạp 24, 2022): 73-80. Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/383.