Lê , Hoàng Vũ. “Nghiên cứu Khả năng tái Hoà nhập cộng đồng ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 47 (Tháng Tư 26, 2022): 149-156. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/34.