Hà, Cao Thiện, Duy Khánh Đặng, và Ngọc Nhã Thảo Nguyễn. “KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO VỎ HỘT VÀ CAO NHÂN HỘT XOÀI (MANGIFERA INDICA L.)”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 51 (Tháng Chín 9, 2022): 197–204. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/331.