Hà, Cao Thiện, Duy Khánh Đặng, và Ngọc Nhã Thảo Nguyễn. “KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO VỎ HỘT VÀ CAO NHÂN HỘT XOÀI (MANGIFERA INDICA L.). ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 51 (Tháng Chín 9, 2022): 197-204. Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/331.