Nguyễn, Thị Lam Ngọc, Phương Toại Nguyễn, Thành Tấn Nguyễn, Văn Nông Lại, Phương Thảo Nguyễn, Lê Nhựt Duy Huỳnh, và Thị Thúy Nhàn Võ. “STRESS, LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 51 (Tháng Chín 20, 2022): 169-177. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/327.