Nguyễn, Văn Cường, và Thị Ngọc Vân Nguyễn. “NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS) ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 51 (Tháng Chín 20, 2022): 118-126. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/320.