Lương, Kim Thùy, và Thị Mỹ Duyên Huỳnh. “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 52 (Tháng Mười 18, 2022): 238-244. Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/304.