Bùi, Xuân Trà, Hoàng Thủy Tiên Nguyễn, Huy Kiên Bùi, Ngọc Trân Lưu, và Thị Như Ngọc Trần. “ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 65–72. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/273.