Chung, Tấn Thịnh, và Tân Tố Anh Lê. “TÌNH HÌNH ĐẠM NIỆU VI LƯỢNG DƯƠNG TÍNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 178–185. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/234.