Nguyễn, Thị Ngoãn, Lê Thanh Trúc Nguyễn, và Thị Kim Chi Trần. “MỨC ĐỘ ĐAU Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Giêng 21, 2023): 154-163. Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/231.