Nguyễn, Thanh Tùng, Thị Tâm Phạm, và Nguyễn Phương Quang Huỳnh. “THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 TẠI QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 147–154. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/229.