Võ, Duy Khánh, Đức Minh Mẫn Phạm, và Viết Cẩn Lê. “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 110-115. Truy cập Tháng Hai 29, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2255.