Lê, Gia Ánh Thỳ, Ngọc Minh Đinh, Tấn Toàn Nguyễn, Minh Lộc Nguyễn, Thanh Tân Phạm, và Ngọc Thanh Tâm Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ VÍT CALCAR TRONG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP VÍT KHOÁ ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 89-96. Truy cập Tháng Hai 29, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2252.