Lê, Đình Hải, Thế Hoàng Nguyễn, và Hồng Hải Lưu. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 30-37. Truy cập Tháng Hai 29, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2244.