Võ, Quang Đình Nam, và Hoàng Trung Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 22-29. Truy cập Tháng Hai 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2243.