Nguyễn, Ngọc Thạch, Trọng Tường Mai, và Thỉ Cao. “KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 68 (Tháng Mười-Một 20, 2023): 15-21. Truy cập Tháng Hai 29, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/2242.