Nguyễn, Thị Kim Thi, Nhựt Khuê Trương, Trần Diễm Trinh Lê, Lưu Kim Phụng Phan, và Trần Hoàng Huy Bùi. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN DƯỚI CÓ SỬ DỤNG LASER CÔNG SUẤT THẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 49 (Tháng Tám 25, 2022): 69-75. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/214.